//

Slogan

logoAUDI

Antwerpses­teen­weg 340
2950 Kapellen
03/​660.24.24

Span­nende vooruitzichten bli­jvende passie

Spon­taan. Pas­sioneel. Intens. Zon­der beperkin­gen. Met de Audi A3 Cabri­o­let ligt de wereld aan uw voeten. Iedere dag is een nieuwe dag.

14 0315-AudiS1 1

De weg is onder con­t­role. Met quat­tro® per­ma­nente vier­wielaan­dri­jv­ing. Aantrekkingskracht stan­daard bijgeleverd. Baan­brek­ende vin­nigheid. Presta­ties die nor­men ver­leggen. Gepaard aan een design dat je hart zal verov­eren. Sportief. S-​specifiek. Vooruit­strevend. De Audi S1. De stad is van jou.

Ent­hou­si­asme vanaf het eerste ogen­blik
Met S1-​embleem op de voorkant. Straalt pure dynamiek uit. Bek­lem­toond door de S-​voorbumper met luchtin­laten. En door de typ­is­che S-​zijdrempels. Een klassieke S-​look.

Geweldige look
Zicht­baar gemaakte kracht en presta­ties. Die meteen in het oog sprin­gen. Een S-​model in hart en nieren. Buiten­spiegel­be­huizin­gen in matte alu­mini­um­look. Remzadels in zwart. Of option­eel in rood.

Trekt al de aan­dacht naar zich toe
Dit is hoe anderen hem zien. S-​diffusorinzetstuk. S-​specifiek tweeledig uit­laat­sys­teem met elk twee ovale eind­pi­jpen. S-​dakrandspoiler Sportieve ken­merken, waar je ook kijkt.

13 1223 A3 SB-g-tron

Het plezier van het rij­den bli­jft!

De Audi A3 Sport­back g-​tron, de eerste in serie gepro­duceerde aardgasauto van het merk, vanaf nu bestel­baar, getu­igt van de enorme diep­gang van de tech­nol­o­gis­che exper­tise van Audi. Van ultra­licht­gewicht tech­nolo­gie over uiterst gea­vanceerde info­tain­ment tot de bestu­ur­der­shulp­sys­te­men. Het plezier van het rij­den blijft!